Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 11 2020

iceshadow
8559 d94b 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viabigevilgrin00 bigevilgrin00
iceshadow
2716 7bff
Reposted fromsouporn souporn viabigevilgrin00 bigevilgrin00

February 04 2020

iceshadow

February 03 2020

iceshadow

December 18 2019

iceshadow

Może teraz leżysz z otwartymi oczyma i powtarzasz moje imię. Może boisz się jutra, tak jak i ja? Jeżeli w tej chwili potrafisz zrozumieć i domyślić się czegoś, to pamiętaj: jestem teraz z tobą(...) Jestem z tobą wszędzie, jeśli tylko myślisz o mnie."

— - Marek Hłasko, Ósmy dzień tygodnia
Reposted fromscorpix scorpix

February 12 2018

iceshadow
iceshadow

November 04 2017

iceshadow

April 23 2017

iceshadow
12.03.11
Potrzebuję Twojego szeptu by oddychać
Twojego oddechu - by serce wciąż biło
Spoglądam na Ciebie, jakby pierwszy raz
Tonę w Twym spojrzeniu

Delikatnie pieścisz mnie słowami
Słucham Twoich pięknych kłamstw
Nie wierzę w żadne
- w każde z nich wierzę.
Spoglądam na Ciebie - jakby po raz pierwszy
Chcę Cię posiąść - mieć - na zawsze
I tylko dla siebie.
iceshadow
iceshadow
03.06.11
Zabijam swoje zmysły muzyką
Mojego krzyku nie słyszy nikt
I nikt nie widzi mojej krwi
Która spływa po duszy
A razem z nią łzy
Zamykam oczy - nie czuję już nic
Zwietrzałe marzenia, zapomniane sny
Te same myśli, lecz nowe dni
Te same wspomnienia, lecz nowy wstyd
(...)
Płaczę. Lecz nie słyszy mnie nikt.
iceshadow
10.01.11
Myślę, że nic tu nie jest w porządku
Myślę,że wszystko jest nie tak
Byliśmy skazani na kres od początku
Wszechobecna destrukcja tak słodki ma smak.
A z każdą chwilą mniej tu rozsądku
i z każdym oddechem tchu mi brak
A potem - tak nagle - ogarnia mnie spokój
I odnajduję na Ziemi swój raj.

Myślę, że wiem już, dokąd chcę iść.

do K

March 24 2017

8273 7e39 500
Reposted fromerial erial viabigevilgrin00 bigevilgrin00
iceshadow
9311 2513

June 27 2015

iceshadow
9742 058a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairokichigai irokichigai
iceshadow
2154 d864
Reposted fromClary Clary viairokichigai irokichigai
3485 65f6 500
Reposted fromtwice twice viairokichigai irokichigai
iceshadow
iceshadow
iceshadow
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...